www.dobry.zivot.cz

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

DROGY

  V posledných rokoch sa množia správy o drogovej problematike. Drogy sa objavujú v televízii, novinách i časopisoch. Vidíme ich zabavovať na letiskách a uliciach našich miest. Sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji. Nezriedka sú ponúkané i zábery mládeže, ktorá s drogami experimentuje – alebo im už prepadla. Predávkovanie, liečba. To všetko je známe. Ale ako vlastne tie drogy vyzerajú ? Čoho si máme u našich detí všímať ? Čo vlastne môže byť stopou vedúcou k bolestivému zisteniu, že drogy sa objavili i v našej najbližšej rodine ? Drogy nie sú nič abstraktné. Ide o konkrétne látky – nech sú už vypestované v prírode, alebo vyrobené v laboratóriu. Majú rôzne účinky a užívajú sa rôznymi spôsobmi. Pochopiteľne aj rôzne vyzerajú. Aké sú vlastne ?  

  Ako predchádzať drogovým problémom ?   Ako odhaliť užívanie drog ?  
         
Nie je možné získať stopercentnú istotu, že sa s drogami v rodine nestretneme. Rovnako sa môžu objaviť tak medzi deťmi v škole, na miestach trávenia voľného času /zvlášť rizikové/ a podobne. Drogy a problémy s nimi spojené sú – bohužiaľ – jednou zo súčastí dnešného života a tento fakt nie je možné akýmkoľvek zásahom zmeniť. Nie je nutné ale prepadnúť panike. To, že sa drogy vyskytujú v našom okolí ešte neznamená, že zasiahnu akurát NÁS. Drogy nie sú nič tajomné, nemajú nad nami žiadnu moc – pokiaľ sami nechceme. Existuje celý rad opatrení, ktorými je možné účinne riziko drogových problémov obmedziť. Tu sú niektoré z nich:
1.) Hovorte s deťmi o drogách.
Vysvetlite im o čo ide, drogy nie sú žiadne tajomstvo. Názorný príklad je vždy alkohol a jeho účinky - ten je v mnohých prípadoch neďaleko. Hovorte o drogách rovnako, ako o ďalších nepríjemnostiach v živote, ktoré tu sú a je možné sa im vyhnúť. Hovorte vždy spôsobom primeraným veku. Presvedčte sa, že dieťa skutočne rozumie použitým výrazom a názvom. Nebojte sa „návodnosti" drogovej tematiky.
2.) Nepodceňujte svoje deti.
Vedia často o drogách viac, než si myslíme. Nesnažte sa poučovať, práve v oblasti drogovej problematiky zo seba môžete urobiť ľahko hlupáka. Počúvajte pozorne a všímajte si detaily.
3.) Pomôžte svojmu dieťaťu nájsť a udržať sebadôveru.
Práve nedostatok v sebahodnotení, pocity nedostatočnosti a „komplexy" môžu priblížiť vaše dieťa k drogám. Nebojte sa vyjadriť svoje pozitívne hodnotenie – v odôvodnených prípadoch. Nebojte sa pochváliť.
4.) Pomôžte svojmu dieťaťu vytvoriť si pevný hodnotový systém
Schopnosť rozlíšiť medzi dobrým a zlým ovplyvňuje významne rozhodovanie. K pozitívnym i negatívnym hodnotám by malo dieťa dôjsť samo. Rodičia by mali viesť a ukazovať smer - nie mentorovať.
5.) Buďte pozitívnym príkladom.
Ľahko povedané – ťažko prevedené. Predsa sa ale pokúste. Alkohol je tiež droga (aj keď legálna) a vzťah k nemu je v rodine významným ukazovateľom. Tu sa veľmi dobre demonštrujú rozdiely medzi vhodným a nevhodným. medzi kontrolou a jej stratou.
6.) Pomôžte dieťaťu zvládať negatívne tlaky zo strany vrstovníkov.
Podporujte jeho individualitu. Vysvetľujte mu, že nemusí byť rovnaký ako ostatní. Byť jedinečný a iný, to je to, čo sa hodnotí.
7.) Podporujte všetky pozitívne aktivity vášho dieťaťa.
Spôsob trávenia voľného času je jedným z významných faktorov, ovplyvňujúci možný vznik drogových problémov. Nielen podporujte – ale aktívne vyhľadávajte záujmy a vlohy svojho dieťaťa. Investovaný čas i peniaze sú vkladom, ktorý sa vyplatí.
8.) Nebojte sa priznať si nevedomosť.
Drogy sú téma, ktorá sa týka celej spoločnosti. Mnohí sa k tejto problematike vyjadrujú (dokonca i rozhodujú), a ani sa nevynasnažia získať informácie o realite. Správy z masmédií sú často vedome či nevedome skreslené. Orientujte sa na inštitúcie, ktoré s drogovou problematikou skutočne pracujú. A majú skúsenosti a dôveru klientov – či už postihnutých, alebo ich rodičov. Nebojte sa opýtať. Profesionálne inštitúcie sú tu práve preto, aby vám odpovedali.

Chcete si sami urobiť vo veci jasno?
V ktorejkoľvek lekárni si zakúpte bežne dostupný jednorázový test na stanovenie zbytkov drog v moči (v žiadnom prípade o tejto skutočnosti neinformujte Vášho "podozrivého" potomka vopred). Po návrate z party mu vyšetrite moč (stačí niekoľko kvapiek, test je spoľahlivý, mimoriadne citlivý, návod je priložený a jednoduchý, vyhodnotenie testu ľahké). Výsledok sa dozviete o niekoľko minút.
V takomto prípade dbajte, aby ste skontrolovali, že Váš potomok Vám odovzdal skutočne svoj moč (a nie teplú vodu), hoci by ste pri močení mali stáť priamo vedľa neho.
Kúpte radšej kompletný test (aspoň 5 položkový, stojí od 400 do 600 Sk), ktorý dokáže v moči detekovať okrem amfetamínov aj marihuanu, opiáty a heroín.

Pamätajte, že toxikoman chorobne klame a zastiera účinky drogy, prípadne sa snaží okolie zavádzať. Neberte to ako nemorálnosť či dôvod na hanbu. Chorobné klamanie (patologická luhavosť) je príznakom toxikománie (rovnako ako je horúčka príznakom chrípky). Pokiaľ sa Váš potomok nemôže vymočiť, lebo tvrdí, že sa mu nedá, dajte sa mu napiť dostatku minerálnej vody a po polhodine žiadajte o moč znova.

To, že berie drogy, nemusí byť, aspoň zo začiatku, vôbec nápadné. Napriek tomu existujú signály, ktoré naznačia, že niečo nemusí byť v poriadku. Dôvody ťažkostí môžu byť aj iné. Nemusí ísť práve o drogy. Napriek tomu je dobré o týchto veciach vedieť. Tu sú niektoré z príznakov, ktoré by sme si mali všímať:
1.) Problémy v škole.
Nemusia sa objaviť hneď na začiatku, sa dá povedať, že užívanie drog k ťažkostiam v škole skôr alebo neskôr nutne vedú. Objavuje sa absencia, zhoršuje sa prospech. V tejto fáze to ešte často nevyzerá, že by v pozadí ťažkostí boli drogy. Je nutné sledovať i ďalšie i ďalšie príznaky a celý obraz dávať trpezlivo dohromady. Paradoxne práve snaha o udržanie dobrého prospechu či o úspešnom vykonaní náročných skúšok býva dôvodom k prvému drogovému experimentu.
2.) Strata pôvodných záujmov.
Ide hlavne o pôvodné časové a fyzicky náročné záľuby, ako je šport, najrôznejšia aktívna umelecká činnosť a podobne. Stretávame sa naraz s rezolútnym odmietaním predtým milovanej zábavy, kritika je vedená z pozície „nemá to cenu." atď.
3.) Zmena priateľov a partie.
Nejde ani tak o vzhľad a spôsob vyjadrovania, ako skôr o spôsob trávenia voľného času. Pravidelné a veľmi časté navštevovanie diskoték a hudobných klubov, ktoré sa stáva vlastne jedinou zábavou, výrazne zvyšuje riziko drogových experimentov. Organizované skupiny, či skupiny zviazané silnou vnútornou ideológiou riziko drogových problémov znižujú. Je tu ponúkaný alternatívny systém hodnôt, často drogy priamo odmietajúci. Je ale treba udržať mieru, pretože rovnako rizikové ako drogy sú do extrémov štruktúrovaní spoločenstvá – sekty.
4.) Zmena chovania.
Nápadné by mali byť niečím neodôvodnené stavy nápadnej veselosti alebo aktivity. Zvlášť nápadná je náhle vzniknutá nočná nespavosť spojená s rôznym, často dosť nezmyselným snorením a podobné konanie. Tak isto sú nápadné stavy skleslosti, únavy a opakujúce sa depresívne rozklady. Nie je možné ale vylúčiť, že podobné chovanie môže byť jednoducho prejavom ochorenia.
5.) Slabosť, spanie cez deň.
Celkovo klesajúca výkonnosť, zhoršená koncentrácia a hlavne náhle vzniknuté spanie cez deň, sú možnými príznakmi užívania drog. Nápadné sú tieto príznaky hlavne v kombinácii s celkovou zmenou štýlu, ktorá nastala v poslednej dobe.
6.) Strata chuti do jedla, chudnutie.
Jeden z veľmi nápadných príznakov užívania tzv. stimulujúcich drog (u nás hlavne pervitín „piko"). Tieto látky majú ako jeden z vedľajších účinkov práve potláčanie chuti do jedla – chudnutie je tu prirodzeným dôsledkom. Pozor! To, že tieto príznaky nie sú prítomné, nemusí ešte znamenať, že o drogy nejde. Chudnutie je totiž charakteristické, aspoň z počiatku, iba pre pervitín. Opiáty, či halucinogénne drogy sa takto manifestovať nemusia.
7.) Kožné defekty.
Ďalšie z mozaiky príznakov, ktoré môžu zložiť dohromady obraz užívania pervitínu, resp. už vzniknutej drogovej závislosti. Ide o stopy po škrabnutiach a iných drobných sebapoškodeniach, hlavne na tvári a chrbtoch rúk.
8.) Miznutie peňazí.
Spočiatku nepovšimnuté miznutie malých finančných čiastok, rodinné finančné „podvodíky" sa postupne menia na stále zúfalejšiu snahu dieťaťa zohnať dostatok peňazí na drogy a nasledujú už odhalené krádeže peňazí či iných cenných vecí. Predchádza často predaj všetkého cenného, čo bolo vlastníctvom dieťaťa, včítane obľúbeného oblečenia. Príznak charakteristický pre prehlbujúcu sa závislosť na heroíne.
9.) Nález striekačiek, ihiel a drog.
Tu je situácia jasná. Napriek tomu sa pomerne často stáva, že rodičia v tejto situácii radi uveria vysvetleniu, že „náradie" je niekoho cudzieho, len v úschove a podobne. Toto vysvetlenie je síce možné, ale veľmi nepravdepodobné.
10.) Stopy po injekčnom vpichu na končatinách.
Tu nie je o čom diskutovať.

Ako dlho po použití drogy je možné zistiť jej prítomnosť v moči?
Závisí to od druhu drogy.
V prípade amfetamínov (Speed, Ecstasy, Pervitín) je to možné ešte 2 dni po užití.
V prípade heroínu a opiátov približne do 3 dní.
V prípade marihuany je to buď 6-7 dní (jednorázové použitie) alebo dokonca až 14 dní po poslednom užití marihuany (u chronického užívateľa).

   

normálne oko Tráva:
Marihuána,
Hasis
zakrvavené
bielko
Speed, LSD,
Ecstasy, Kokain
rozšírené zrenice
Opiáti:
heroin, codein,
morfin
zúžené zrenice

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.