www.dobry.zivot.cz

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Zakladne dovednosti boja

ZÁKLADNÍ  BOJOVÉ  DOVEDNOSTI

 

Vyhodnocujte všechny signály, nejen ty, které zachytíte zrakem, sluchem nebo čichem, ale vše, co lze vyčíst z celostních vzorců reakcí svého okolí. Situace, ve kterých postrádáte dostatek zkušeností, lze interpretovat prostřednictvím pozorování těch, v nichž se právě nalézáte.

Naučte se proto usuzovat a hodnotit dění v jeho tzv. „druhém plánu“. Zvířata a děti to dělají neustále. Všichni víme, jak to dělat, pokud se chováme instinktivně, avšak návyky a vzorce dospělého myšlení a vědomé úrovně mysli nás od toho odvádějí.

 

+  Abyste splynuli s davem, je nutno s ním plout. Jediný způsob, jak zůstat nezpozorován, spočívá v neustálém  pohybu s davem. Jestliže zůstanete stát nebo se posadíte, můžete být zpozorován nebo sledován. V chůzi jste pouze jedním z plynoucího davu, kapkou v moři všedních tváří a těl, které i zkušenému pozorovateli nakonec splývají v jeden celek..

 

+  Buďte pozorní – všímejte si všeho, co se vymyká běžnému chování a stylu pohybu. Všechny davy lidí se pohybují podle určitých vzorců. Anomálie v těchto vzorcích potom stojí za pozornost a prozkoumání.

 

+  Vaše odlišnost se musí týkat pouze psychických schopností a vůle, nikoli fyzické nápadnosti. Potom, když mysl vede tělo, může ji tělo následovat – do jisté míry.

 

+  Pokud se budete vydávat za někoho jiného, musí vše, co s vámi souvisí, odpovídat zvolené postavě a jejímu charakteru, včetně oděvu, šperků, peněz, automobilu atd. Jestliže chcete vystupovat jako člen motocyklového gangu (např. v jižním Chicagu), měli byste si obstarat o patřičná tetování.

 

+  Jestliže víte, že někdo se chystá rozsvítit umělé světlo, zavřete jedno oko. Tak si v tomto oku zachováte 100%   schopnost nočního vidění.

 

+  Naučte se vstupovat do „nebezpečné zóny“, do oblastí přepadových útoků automaticky hledajíce známky neobvyklé činnosti. Ve venkovním terénu pátrejte po ohnutých stéblech trávy, která se teprve začíná narovnávat. Uvnitř budovy si všímejte všeho, co není právě na svém místě, například zavřených dveří, které byly ještě před minutou otevřené, zhasnutého světla tam, kde bývá obvykle rozsvíceno atd.

 

+  Jdete-li po ulici a vidíte automobil, jehož řidič se shýbá dolů, pod úroveň okénka a očividně nechce být spatřen, považujte jej za nesmírně podezřelou a pravděpodobně i nebezpečnou osobu.

 

+  Při plížení si kryjte záda tím, že se budete rozhlížet po celém okruhu 180o. Tak poznáte, jestli někdo nejde za vámi a zároveň se seznámíte s okolním prostředím z opačného pohledu, takže při odchodu nebudete na rozpacích ohledně správnosti trasy.

 

+  Hrajte si úvahové hry sami se sebou. Neustále se sami sebe ptejte : „Kdyby mě teď někdo přepadl, odkud by vyskočil? Kde by byl nejlepší kryt? Jaká by byla nejvhodnější úniková trasa? Jaký by byl můj první krok?“  Po několika týdnech tohoto mentálního tréninku převezme celou práci podvědomá úroveň mysli a uvolní vědomí prostor pro jiné procesy rozhodování.

 

+  Nacvičujte a praktikujte návyky chování nutné pro přežití, aby vás na úrovni podvědomí chránily při nenadálém ohrožení, které by vás při běžném postupu myšlení mohlo stát život.

+  Naučte se pozorovat a odhadovat, co kde může být. Všímejte si vyboulenin na oděvu, které by mohly ukrývat zbraň.

 

+  Při opuštění oblasti, do níž jste pronikli, neutíkejte a nejezděte vozem příliš rychle. Je to neobvyklé chování a mohlo by vzbudit nežádoucí pozornost. I případný pohyb na ulici v nevhodnou dobu by mohl být pádným důvodem ke konfrontaci. Buďte nenápadní a pohybujte se tak, aby si vás nikdo nevšiml, ať jdete pěšky nebo jedete automobilem.

 

+  Mějte vždy připravenou logickou a přijatelnou výmluvu pro případ, že byste nemohli uniknout včas nežádoucí pozornosti. Naučte se celou historku podrobně nazpaměť a přehrajte si ji před zrcadlem a můžete použít i magnetofon. Je důležité mít při líčení odpovídající výraz obličeje i tón hlasu a dikci.

 

+  Musíte dopředu, ještě před zahájením akce přesně znát trasy průniku, terén, naladění a postoje protivníka a přesné zadání svého úkolu. Správná předběžná příprava je klíčovou zásadou úspěchu.

 

+  Při návratu volte jinou trasu a zvolte si speciálně vhodné místo k odhození všech předmětů, které nechcete, aby u vás byly nalezeny , ať osobně nebo ve vašem příbytku.

 

+  Pokud vás protivník nevidí nebo neslyší, nebude cítit potřebu po vás pátrat. Při průniku na nepřátelské území je vaší hlavní zbraní tichost provedení. Pro zvýšení vlastní bezpečnosti si maximálně vytrénujte sluch.

 

+  Vaše sluchové schopnosti může zvýšit naslouchací přístroj. Zesílí zvuky okolního prostředí a umožní vám, abyste je slyšeli jako první.

 

+  Kornoutek dlaně, utvořený kolem ucha pomáhá vést zvuk přímo do ucha. Přiložením ucha na zem budete schopni vycítit jemné vibrace, nesoucí se podlahou. Někdo používá dokonce sklenice nebo hrnečku, přiloženého otvorem ke stěně a dnem přitisknutého k uchu, aby před vniknutím do místnosti vyslechl probíhající rozhovor.

 

+  Před vniknutím do objektu nebo při plížení dávejte bedlivý pozor, aby vás neohlušil nějaký silný zvuk. Po odchodu ze střelnice nebo po ukončení práce s hlučnými stroji či přístroji, trvá nenápadné ohlušení ještě po dobu až třiceti minut, někdy však i celý den. Chraňte si sluch tlumiči hluku stejně jako na slunci chráníte svůj zrak brýlemi. Uši musí být také naprosto čisté a zbaveny mazu ve zvukovodu.

 

+  Pokud víte, že budete vystaveni silnému zvuku jako je např. výbuch, chraňte si ušní bubínky tak, že doširoka rozevřete ústa, abyste vyrovnali tlak, který na ně bude působit. Mezi sebe a explozi postavte nějakou bariéru. Nakonec stiskněte uši prstem, abyste zamezili vniknutí tohoto silného zvuku do ucha.

 

+  Když uslyšíte nějaká zvuk či hluk, přitiskněte se k zemi a zůstaňte na místě. Opatrně a pozorně pozorujte okolí. Jestliže uvidíte světelný kužel baterky nebo reflektorů vozidla nebo helikoptéry, odvraťte oči a dívejte se na zem, dokud se světlo nepřesune jinam, aby vás neoslnilo. Pokračujte v pohybu určeným směrem, jakmile vás světlo mine.

 

+  V noci nekuřte. Ohýnek cigarety by vás prozradil, což platí i o kouři a zápachu hořícího tabáku. Rovněž odhozené oharky prozradí nepříteli, kde jste se zdržovali. Pach kouře na daném místě zůstává po celé hodiny, zejména pokud je vlhko, sníh nebo dusno.

 

+  Obzvláště tiše se chovejte, když se pohybujete v prostředí, kde se zvuk do daleka rozléhá, např. na rohu budovy, nebo na vyvýšených místech, zejména je-li vlhko nebo velmi chladno.

 

+  Využívejte okolního hluku k zamaskování hluku, který sami způsobujete svým pohybem. Vykročte teprve, když jdou také jiné osoby, aby zvuk vašich kroků splynul s jejich. Vyčkejte na prásknutí dvířek automobilu při zavírání. Váš pohyb může simulovat i ozvěnu předchozího zvuku.

 

+  Pokud vane vítr nebo je v domě klimatizace, elektrický ventilátor, apod. nezapomínejte na to, že i slabý proud vzduchu nese zvuk. Snažte se, aby i nejslabší vánek šel vždy proti vám.

 

+  Noc může být vaším nejlepším pomocníkem, pokud se předem seznámíte s operačním prostorem za denního světla.

 

+  Pro povzbuzení bdělosti během noci používají armádní a policejní složky benzedrin. Pamatujte, že preparát začíná působit až za dvě hodiny po aplikaci a stimulace trvá přibližně  šest hodin. Já osobně na chemické preparáty příliš nespoléhám, protože je považuji za berličku. Namísto nich užívám metody vyladění mozkové aktivity, kterou popisuji v této knize v jedné z následujících kapitol.

 

+  V případě prohledávání budovy X, bude nejlépe, když na opačné straně operačního okruhu, někde na druhém konci města, máte časově koordinovaného diverzanta, který od vás odvrací pozornost na sebe. Tak budete moci pracovat rychle a poměrně v bezpečí. Jisté nebezpečí představuje zrada nebo nedodržení časové koordinace. Existují však i jiné možnosti prozrazení a je dobře, když jste ne něj připraveni i přes všechna bezpečnostní opatření.

 

+  Zahlaďte všechny stopy svého pobytu či pohybu, aby nikdo nemohl poznat, že jste přišli a odešli. Všechny předměty, včetně nábytku, dveří apod. zanechte v původní poloze. Nepolámejte větvičky stromů, keřů, nepošlapte květinový záhon, nezanechejte v zahradní půdě otisky bot, neodhazujte papírky, nedopalky cigaret ani nepotřebné nářadí.

 

+  Jestliže daný objekt je hlídaný, musíte odvrátit pozornost stráží opačným směrem, abyste mohli rychle proběhnout nespatřeni. Odhoďte tužku nebo svorku na papír do míst, kam chcete, aby se vrhli.

 

+  Oblékněte se stejně jako osoby, mezi něž máte proniknout, tzn.  např. -  do uniformy, pracovní kombinézy, pláště apod. Splynete s okolím a budete „neviditelní“  („uniforma krade tvář“), budete jen jedním z mnoha.

 

+  Jestliže vás cokoliv dráždí ke kašli, stiskněte si ohryzek a zároveň si vsugerujte, že „krk je chladný a uvolněný“.

 

+  Při dráždění ke kýchnutí stiskněte nosní dírky a zatlačte prsty směrem vzhůru, zároveň zakloňte hlavu a polkněte. Obvykle se tím kýchnutí potlačí.

 

+  Pokud provádíte akci společně s partnerem a musíte spolu komunikovat, užívejte předem smluvených znamení. Jestliže musíte šeptat, vydechněte nejprve z plic všechen vzduch a teprve potom šeptejte. Zprávu či pokyn předávejte krátce, rychle a zřetelně.

 

+  V případě dlouhodobého pozorování nebo střežení jednoho místa, nezaujímejte křečovou polohu. Příliš rychle se tak unavíte a oslabíte svou bdělost. Zaujměte sice nehybnou, avšak uvolněnou pozici, abyste se mohli celou svou myslí soustředit na pozorování, slyšení a cítění (čichání). Tělo musí být uvolněné a nehybné.

 

+  Při chůzi po schodech nebo v chodbách se držte při zdi. U stěn mají totiž podlahy nebo schody pevnou oporu a skřípou jen  minimálně.

 

+  Pokud potřebujete brýle nebo čočky, noste kontaktní čočky z plastické hmoty, které mohou korigovat většinu očních vad bez nepříjemných účinků ohledně utajení vašeho pohybu. Běžná skla optických brýlí nebo tvrdé kontaktní čočky se snadno zanášejí prachem, nečistotou nebo se orosí potem apod., takže značně znesnadňují pohyb a orientaci, když je to nejméně vhodné. Brýle navíc odrážejí světlo, což se vám může stát v noci až osudným. Nehledě na nebezpečí poškození očí při případné konfrontaci s nepřítelem. Úderem do brýlí nebo do oka s tvrdou čočkou vás může protivník navždy oslepit.

 

+  Nejlépe je při akci se v budově pohybovat sám. Postupujte sami, přikrčeni k zemi, jednou rukou si ohmatávejte trasu pohybu. Jestliže cokoli zahlédnete nebo zaslechnete, můžete si být jisti, že je to protivník a ne váš partner, nebudete ani v nejmenším na pochybách. Zda hluk, který slyšíte, pochází od přítele nebo nepřítele. Zde jste sami proti celému světu, sami se svou schopností nočního vidění, ostrým sluchem, čichem, citlivým hmatem a instinkty. Jste-li sami, máte nervy napjaty a budete opatrnější.

 

+  Vykonejte svůj úkol co nejrychleji, pokud možno pod čtyři hodiny. Po uplynutí této doby pozornost rychle ochabuje, kolísá jako při denním snění. To ovšem není ta pravá psychická kondice pro tichou práci nebo pro skrytý pohyb za téměř nulové viditelnosti.

 

+  Venku pod širým nebem si všímejte chování zvířat a ptáků, zda je něco nevyrušilo z klidu, mohl by to být i váš protivník.

 

+  Při pronikání na „území nepřítele“ se držte při zemi, vyhledávejte prohloubeniny v zemi, rozsedliny, otvory ve stěnách. Pozor na přepadení ze zálohy.

 

+  Vyskytnou-li se v cestě potoky, nebojte se namočit. Jestliže jde o tekoucí vodu, zakryje její zurčení hluk, který svým pohybem způsobujete, a vysoký břeh vás celého ukryje před zraky nepřátel.

 

+  Vyhýbejte se stojatým vodám. Tiché rybníky a jezírka, stejně jako suché stromy v lese a spadané listí, jsou zvukové pasti.

 

+  Jestliže někdo vejde do míst, kde se právě nalézáte, s úmyslem zjistit, kdo nebo co způsobilo hluk a pokud přichází ze světla do tmy, jste poměrně v bezpečí. Protivník nebude po dobu několika sekund, než se mu přizpůsobí zrak, schopen rozpoznat téměř nic. Úplné schopnosti zřetelného nočního vidění může nabýt až po 20 – 30 minutách. I tehdy, bude-li mít při sobě svítilnu nebo baterku, neprosvítí jí celý prostor a budete mít dostatek času zmizet ve tmě pryč.

 

+  Při chůzi vysokou trávou zdvihejte vysoko nohy a našlapujte opatrně na paty nebo na celou plochu chodidla. Tím omezíte hluk, způsobený vašimi kroky na minimum a zároveň neklopýtnete o překážky nalézající se na zemi, přibližně do výše kolen. Tato metoda je vhodná i pro chůzi ve vysokém sněhu.

 

+  Nenoste na sobě nic, co by se mohlo blýskat nebo odrážet světlo, nebo co by mohlo působit hluk. V kapse nesmíte mít žádné drobné mince, klíče ani nic kovového. Musíte se pohybovat zlehka, tiše a splývat s okolním prostředím ve dne i za noci.

 

+  Při chůzi po měkkém povrchu docílíte nehlučného kroku tak, že budete došlapovat nejprve na patu a potom zlehka položíte na zem i bříška chodidla.

 

+  Při chůzi po tvrdém povrchu našlapujte na špičky, potom teprve došlápněte na patu. Bez ohledu na způsob chůze se pohybujte v přikrčení s pokrčenými koleny. Teprve když došlápnete na celá chodidla, můžete přenést na tuto nohu celou váhu těla. Nejprve dotyk, pak teprve pohyb.

 

+  Je-li to možné, snažte se nenarušit linie přirozených nebo umělých tvarů, např. zdí. Jestliže je nutné tento útvar např. přelézt, proveďte to v místech, kde splynete s okolím. Nemáte-li tuto možnost, překonejte překážku rychle, aby váš obrys nebyl viditelný déle než pouhý zlomek vteřiny. Když se dostanete bezpečně na druhou stranu, vrhněte se do úkrytu nebo do míst, která vám poskytnou kryt a znehybněte. Každý pohyb vzbuzuje pozornost.

 

+  Jestliže vás osvětlí světlo, zůstaňte nehybně  v klidu. S největší pravděpodobností vás pozorovatel přehlédne, zejména pokud nečeká, že by měl něco zahlédnout. Jakýkoli, i sebemenší pohyb však vzbudí jeho pozornost.

 

+  Při cestě z nepřátelského území nepropadejte bezstarostnosti. Existuje psychologicky známý pocit vítězství a úlevy, že je úkol úspěšně dokončen. Není, dokud se úspěšně nevrátíte zpět domů.

 

+  Při pozorování nepřítele nepohybujte rukama ani nohama. Tyto pohyby umožní odhalit i sebelépe maskovaného ninju. Jestliže se musíte pohnout, udělejte to pomalu a plynule, neprovádějte žádné prudké, trhavé pohyby.

 

+  Hodinky nezbytně potřebujete, ale vezměte si takové, které neodráží světlo a vůbec už si neberte hodinky se zvukovým signálem. Mohou zapípat v nejnevhodnější okamžik na nejnevhodnějším místě. Některé hodinky s klasickým ciferníkem a ručičkami opět tikají tak hlasitě, že je lze slyšet na vzdálenost 4,5 metru.

 

+  Zaskočte protivníka svlečeného. Nahý muž nebo člověk, oblečený pouze v pyžamu, je velice zranitelný, protože je psychicky rozvrácen, demoralizovaný, nepřipravený na střetnutí s nepřítelem a tudíž nemotorný. Nahota zbavuje lidi sebevědomí a rozhodnosti.

 

+  Zaútočte na kořeny nepřítele, nikoli na kmen, kde je nepřítel nejsilnější.

 

+  Zastírejte svůj úmysl zaútočit nenápadným, opačně orientovaným pohybem. Zatímco se připravujete k útoku, předstírejte, že se připravujete k ústupu.

 

+  Vylákejte nepřítele z pozic tím, že se před ním budete procházet. Jakmile vyrazí vpřed, zničte jej protiúderem.

 

+  Neútočte na dlouhodobě a pevně zbudované pozice. Namísto toho se je snažte proniknout postupem z boku, tak aby byla útoku vystavena snáze proniknutelná strana.

 

+  Falšujte zprávy. Tím vyvedete protivníka z duševní rovnováhy.

 

+  Snadno a rychle dobytá vítězství pozvedají bojovou morálku a přivádějí nové zájemce. Vaše vítězství způsobí na straně nepřítele značné ztráty i díky hojnému počtu dezertérů. Když protivník vítězí, nikomu to neoznamujte. Když vítězí vaše strana, rozhlašujte to do všech koutů, pouze však prostřednictvím třetí osoby, aby vaše zprávy nebudily dojem planého vychloubání.

 

+  Známému se vždy dává přednost před neznámým. Avšak významní a velcí vojevůdci si raději zvolí tu nejriskantnější situaci před střetnutím s protivníkem na pozicích, které zvolil nepřítel.

 

+  Obavy z výtek nebo výsměchu a stav rozrušení bývá nejčastěji příčinou toho, že bojovník bojuje nemoudře, bez rozmyslu a bez předchozího plánování.

 

+  Gang je jako loď, když ji odejmete kormidelníka, padne i s celou posádkou do rukou protivníka. Stejně je tomu tak s gangem, jestliže vymanévrujete nebo přechytračíte jeho velitele, můžete zbytek mužstva snadno ovládnout.

 

+  Před operací se odeberte do koupelny a na toaletu. Snažte se řádně vyprázdnit a nezapomeňte, že i pouhé větry vás mohou prozradit nepříteli svým zvukem i pachem. Rovněž je nutno si pečlivě umýt celé tělo, jistě se vám již stalo, že jste cítili pach propoceného člověka nebo tabákový pach kuřáka na několik metrů a o několik vteřin dříve, než jste vůbec zjistili, odkud přichází. Totéž platí o kolínské, vodě po holení, deodorantech apod.

 

+  Pokud se skrýváte na dohled od nepřítele, přimhuřte oči co nejvíce a dýchejte se zavřenými ústy! Za určitých okolností mohou oči odrážet světlo, stejně jako zuby a vlhký jazyk.

Rovněž pokožka může odrážet světlo a totéž platí i o oděvech z umělých vláken, např. nylonu, obzvláště tehdy, je-li oděv vlhký nebo mokrý a pokožka zpocená nebo mokrá od deště. Oblékněte si nejlépe vlněný nebo bavlněný oděv, kuklu a rukavice.

Také vlasové kondicionéry způsobují krásný lesk vašich účesů. Jsou určeny k tomu, aby vaše bohatá hříva budila pozornost opačného pohlaví, pro bojovou operaci, která má probíhat tajně, jsou však zcela nevhodné.

 

+Volte nenápadný oděv, nenoste ninjovský oblek, tabi nebo kuklu. Nejlépe je zvolit podobný oděv, jaký nosí nepřítel a potom jej barevně sladit s prostředím, v němž se budete pohybovat. Nejlepší přestrojení a zároveň maskování, ve kterém můžete být viděni a zároveň zůstat nepoznáni, jsou montérky nebo bílý plášť a kalhoty (lékařský oděv). Kolemjdoucí vidí „uniformu“, ale nevšimnou si jejího nositele. Pokud budete mít např. opravářskou kombinézu, můžete ji také kdykoli snadno svléci a pod ní mít civilní oděv.

 

+  Pozor! Ve stresových situacích jedná člověk podle nacvičených, dobře osvojených vzorů, které mu při výcviku přešly do krve. To znamená, že špatný návyk nebo chybně naučená technika, které se při výcviku naučíte, vás přímo ohrožuje na životě. Ovšem v případě, že se člověk na danou stresovou situaci výcvikem nepřipravil vůbec, bývá jedinou reakcí panika.

 

+  Existuje jistý druh lidí se zvláštní mentalitou, podle níž „mají právo“ na vše. Je to jen zlomek procenta populace, ale když si vezmou do hlavy, že vaše hodinky jsou jejich hodinky, vezmou si je. Touto mentalitou se vyznačují např. sběratelé s bezúhonnou pověstí, mafiánští nájemní vrahové nebo právní zástupci. Nejsou schopni myslet na nic jiného než na sebe a na svá práva.

 

+  Nečekaný příchod je neviditelný příchod. Nečekaný útok je neviditelný útok. Pokud chcete být neviditelní, dělejte nečekané věci a hlavně své plány nikomu nesdělujte ani před akcí, ani po ní.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.